Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2009)   ( 2 Άρθρα )

   

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

  •    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  •    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  •    ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
  •    ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
  •    ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  •    ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
  •    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
  •    ΜΗΤΡΩΟΥ

 • Ερωτήσεις - Απαντήσεις   ( 1 Άρθρο )