Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους επί Εσό
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα
2 Υπηρεσίες γενικά. Τεχνικά έργα
3 Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα
4 Υφαντουργία. Βυρσοδεψία. Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά
5 Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός
6 Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα
7 Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες
8 Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα και εργαλεία γενικά
9 Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά