Φορολογία Εισοδήματος Ν.2238-1994 μέχρι Ν.369
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
5 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
6 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
7 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
8 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
10 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
11 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
12 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
13 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
14 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
15 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ
16 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ