ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2009)
pastarchives.jpg

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

•    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
•    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
•    ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
•    ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
•    ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
•    ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
•    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
•    ΜΗΤΡΩΟΥ

Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ