Καινούριες Διαδικτυακές Υπηρεσίες PDF Εκτύπωση E-mail

Το  γραφείο  εγκαινιάζει τις νέες προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες του, μέσου του νέου του portal. Οι προσφερόμενες προς τους πελάτες μας υπηρεσίες είναι:

  •  Ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που τηρεί για αυτούς το λογιστικό γραφείο, τα οποία αφορούν τις λογιστικές τους πράξεις και τις συναλλαγές τους με την εφορία. Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων είναι οι φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις ΦΠΑ και άλλα
  • Ενημέρωση των πελατών μέσω ανακοινώσεων οι οποίες θα αναρτώνται για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. Θα παρέχεται επίσης ενημέρωση σε πιο προσωπικό επίπεδο μέσω υπηρεσίας ειδοποίησης με SMS η οποία θα λειτουργεί σε συνδυασμό με  την ιστοσελίδα και την βάση δεδομένων των πελατών. Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενημέρωσης του πελάτη μέσω SMS ή κάποιας άλλης εναλλακτικής μεθόδου (E-mail ή φαξ)
  • Διαθεσιμότητα διάφορων online εργαλείων
  • Δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένων αιτημάτων προς την επιχείρηση
  • Δυνατότητα συμπλήρωσης εγγράφων μέσω έτοιμων ηλεκτρονικών φορμών