Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα PDF Εκτύπωση E-mail

7001

Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση

9

7002

Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων

11

7003

Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων

11

7004

Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.)

18

7005

Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων

11

7006

Εκμισθωτής φορτηγίδων

45

7101

Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

11

7102

Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

12

7103

Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

8

7103α

Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης)

15

7104

Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων)

15

7104α

Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης)

21

7105

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν)

16

7105α

Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης

21

7106

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)

14

7107

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7

7108

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης)

14

7109

Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

7

7201

Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π.

18

7202

Γραφείο μεταφοράς εμπορευμάτων

12

7202α

Γραφείο μεταφοράς οικοσκευών

14

7203

Γραφείο εκκενώσεως βόθρων

26

7204

Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων

19

7205

Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης)

19

7206

Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

15

7210

Επιχείρηση διαμεταφοράς εμπορευμάτων

9

7220

Επιχείρηση μεταφορική με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (μεταφορές - λοτζίστικς)

11

7301

Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων

31

7302

Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

27

7401

Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών

10

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

16