Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα PDF Εκτύπωση E-mail

4001

Εργοστάσιο χρωμάτων

10

4002

Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικών ειδών, τρυγικού ασβέστου κ.λ.π. από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας

11

4003

Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλικών

11

4004

Εργοστάσιο κηροζίνης, παραφίνης και συναφών ειδών

9

4005

Εργοστάσιο χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών

11

4006

Εργοστάσιο ρητηνικών προϊόντων γενικά

9

4007

Εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων γενικά

12

4008

Εργοστάσιο τσιμέντου

11

4009

Εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ασετιλίνης, ανθρακικού αερίου και λοιπών βιομηχανικών αερίων

15

4010

Βιομηχανία παραγωγής σόδας και παραγώγων αυτής

10

4011

Εργοστάσιο πυρηνελαίου

5

4012

Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά

8

4013

Βιομηχανία λιπαντικών ελαίων γενικά

12

4014

Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι κοινό)

5

4015

Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι πολυτελείας)

12

4016

Εργοστάσιο απορρυπαντικών γενικά

12

4017

Εργοστάσιο τυπογραφικής μελάνης

10

4018

Εργοστάσιο θείου

7

4019

Κατασκευαστής ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών

10

4020

Εργοστάσιο αναγομώσεως πυροσβεστήρων

27

4020α

Κατασκευαστής ή έμπορος πυροσβεστήρων

12

4021

Βιομηχανία ελαστικού και παραγώγων αυτού

13

4021α

Εργοστάσιο αναγομώσεως ελαστικών

15

4022

Κατασκευαστής πλαστικών ειδών

11

4023

Κατασκευαστής παρκετίνης

15

4024

Κηροπλάστης

11

4025

Φαρμακοβιομηχανία

11

4026

Κατασκευαστής αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά

15

4027

Κατασκευαστής και έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών

11

4028

Κατασκευαστής ή έμπορος βαφών υποδημάτων

10

4029

Εμπορος απορρυπαντικών ειδών

8

4030

Κατασκευαστής ανδρεικέλων προθηκών

13

4031

Κατασκευαστής ειδών υγιεινής από πολυεστέρα, πώληση χονδρική

20

4032

Κατασκευαστής μεταλλικών πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

15

4033

Εμπορος αποσμητικών χώρου

11

4034

Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, χονδρικώς

15

4035

Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς

18

4040

Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων

18

4045

Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες

14

4050

Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών

11

4100

Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, χονδρικώς

14

4101

Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς

17

4201

Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική

5

4202

Εμπορος χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς

10

4203

Εμπορος τσιμέντων, χονδρικώς

4

4204

Εμπορος πλαστικών ειδών

11

4204α

Εμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής

11

4205

Εμπορος ελαστικών ειδών

13

4206

Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων

9

4206α

Εμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων

12

4207

Εμπορος χρωμάτων γενικά

11

4208

Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς

11

4209

Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική

17

4210

Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη)

4

4211

Φαρμακείο, επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον των αγορών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα

9

4212

Εμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών

13

4213

Εμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς

3

4214

Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης

1,15

4214α***

Εμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235)

1,57

4215

Εμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών

10

4216

Εμπορος γεωργικών φαρμάκων (προς αγρότες), πώληση χονδρική

10

4216α

Εμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες πώληση λιανική

14

4216β

Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

10

4217

Εμπορος αιθερίων ελαίων

17

4218

Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς

6

4219

Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς

9

4220

Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων)

6

4221

Εργοστάσιο τεχνητής μέταξας και λοιπών συνθετικών ινών

10

4222

Εργοστάσιο συνθετικών δερμάτων, αδιαβρόχων και λοιπών ειδών από πλαστική ύλη και ελαστικό

10

4223

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική

17

4224

Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική

22

4225

Εμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική

19

4226

Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), λιανικώς

25

4227

Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.), χονδρικώς

18

4230

Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου

14

4235

Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ'οίκον)

4

4235***

Έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4214α)

1,9

4240

Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, χονδρικώς

15

4241

Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και συναφών ειδών, λιανικώς

18

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

12

 

***Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).