Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά. Εκτυπωτικές τέχνες PDF Εκτύπωση E-mail

2001

Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών

11

2002

Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά

15

2003

Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα)

9

2004

Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών

11

2005

Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών

11

2006

Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών

13

2006α

Εμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών

13

2007

Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου

13

2007α

Κατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων

13

2008

Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου

12

2009

Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων

12

2010

Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών

12

2011

Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών

15

2012

Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων

18

2013

Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων)

18

2014

Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη

12

2015

Κατασκευαστής μουσικών οργάνων

18

2016

Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά

13

2017

Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.)

14

2018

Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών

11

2019

Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη

13

2020

Μηχανουργείο

13

2021

Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων

10

2022

Εργοσάσιο ορειχαλκουργίας

10

2022α

Εργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο

14

2023

Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας

11

2024

Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας

12

2025

Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά

12

2025α

Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά

14

2026

Ναυπηγείο πλωτών μέσων (κατασκευή ή επισκευή), εκτός των αναφερομένων στους Κ.Α. 2110, 2115 και 2116

11

2027

Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών

10

2028

Λεβητοποιός

13

2029

Στοιχειοχυτήριο

12

2030

Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών

10

2031

Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών (με υλικά και ανταλλακτικά)

25

2032

Κασσιτερωτής

9

2033

Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών

14

2034

Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά

13

2035

Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων

13

2036

Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)

15

2037

Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση χονδρική

16

2037α

Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική

18

2038

Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο

27

2039

Ανατήκται μετάλλων

15

2040

Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.)

9

2041

Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου

9

2042

Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων

12

2043

Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα

13

2044

Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής

12

2045

Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης

19

2046

Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων

14

2047

Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς

15

2047α

Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς

20

2048

Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως (καλοριφέρ κ.λ.π.)

16

2048α

Εμπορία ειδών κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες, καυστήρες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητές, θερμοσίφωνες και λοιπά εξαρτήματα θέρμανσης), χονδρικώς

16

2049

Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων

12

2050

Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού

13

2051

Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας

19

2055

Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων

16

2060

Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία

6

2063

Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακόπτεςανόδου - καθόδου κλπ.)

16

2065

Εργοστάσιο διέλασης και έλασης αλουμινίου(παραγωγή προφίλ, σωλήνων κλπ.)

11

2110

Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά)

13

2115

Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς

12

2116

Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς

13

2120

Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς

13

2121

Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς

14

2125

Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, χονδρικώς

14

2126

Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς

17

2130

Εμπορία κενών φιαλών οξυγόνου και λοιπών αερίων, υπό πίεση

9

2200

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική

10

2201

Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική

11

2202

Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς

11

2203

Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς

13

2270

Κατασκευαστής καλυμμάτων αυτοκινήτων

15

2280

Εισαγωγέας ή έμπορος μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία

8

2290

Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών

9

2301

Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

8

2301α

Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

4

2301β

Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

4

2302

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων

14

2302α

Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

12

2303

Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

16

2303α

Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

18

2304

Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών

22

2305

Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως

12

2306

Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών

10

2307

Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά

11

2308

Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών

11

2309

Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά

13

2310

Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά

13

2311

Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών

17

2312

Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών

16

2313

Εμπορος σιδήρου (μπετόν)

4

2314

Έμπορος σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου και λοιπών μετάλλων (σε πλάκες ή χελώνες κλπ.)

7

2315

Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών

12

2316

Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP)

8

2317

Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση

14

2318

Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής

14

2319

Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενκά

14

2320

Εμπορος ειδών αλιείας

14

2321

Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς

12

2322

Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς

16

2323

Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς

13

2324

Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά

14

2325

Εμπορος αυτόματων ζυγών

17

2326

Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς

11

2326α

Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς

13

2327

Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς

14

2327α

Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς

15

2328

Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική

14

2328α

Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική

10

2329

Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων

11

2330

Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών

10

2330α

Εμπορος τηλεοράσεων

5

2331

Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες-πλυντήρια-ψυγεία κ.λ.π.)

8

2332

Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών

14

2334

Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών

16

2335

Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς

10

2336

Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς

15

2337

Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά

17

2338

Εμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική

16

2339

Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά

14

2340

Εμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς

7

2341

Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως

15

2342

Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων

16

2343

Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής)

18

2344

Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς

18

2344α

Εισαγωγεάς ή έμπορος οπτικών,ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική

17

2345

Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς

10

2346

Εμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς

16

2347

Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη

14

2348

Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική

15

2349

Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών

14

2349α

Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

10

2350

Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς

17

2351

Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική

10

2352

Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως

12

2353

Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών

14

2354

Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων

14

2355

Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών

17

2356

Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων

13

2357

Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

11

2358

Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π.

13

2359

Παραγωγή τυποποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (εμπορική επιχείρηση)

16

2370

Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, χονδρικώς

11

2371

Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, λιανικώς

14

2375

Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), χονδρικώς

12

2376

Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας (τέλεφαξ), λιανικώς

15

2380

Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ

15

2390

Έμπορος ηχητικών, οπτικών και συναφών συστημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών

14

2395

Επιχείρηση μεταλλικών, πλαστικών, ηλεκτρονικών κλπ. κατασκευών προβολής (τοποθέτησης) διαφημίσεων

20

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

13