Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι. Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά PDF Εκτύπωση E-mail

1001

Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων

7

1002

Λιγνιτωρυχείο

11

1003

Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων

11

1004

Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων

15

1005

Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία)

18

1006

Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών

15

1007

Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων

16

1008

Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών

12

1009

Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γής, κισήρεως, λευκολίθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.)

15

1010

Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων

10

1011

Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών

13

1012

Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά

12

1013

Ασβεστοποιός

11

1014

Κεραμοποιός και πλινθοποιός (βιοτεχνία)

16

1014α

Παραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων

16

1014β

Εργοστάσιο κεραμοποιΐας

13

1015

Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π.

12

1016

Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο

20

1017

Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων

16

1018

Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική

14

1018α

Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική

16

1019

Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών)

11

1020

Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική

13

1020α

Κατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική

16

1020β

Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική

15

1022

Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων

9

1023

Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων

14

1024

Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια)

14

1025

Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική

14

1025α

Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική

18

1026

Παραγωγή και πώληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν)

11

1027

Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων

18

1028

Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς

18

1029

Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς

15

1030

Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων,αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς

13

1031

Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς

15

1040

Εισαγωγέας βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων

11

1101

Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση χονδρική

12

1101α

Εργαστήριο χρυσοχοϊας, πώληση λιανική

22

1102

Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική

17

1102α

Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική

17

1102β

Εργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική

21

1103

Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου

5

1104

Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων

20

1105

Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική

12

1106

Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική

22

1107

Εμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική

12

1108

Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)

9

1109

Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο)

13

1110

Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική

10

1111

Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική

15

1201

Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά

10

1202

Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς

10

1203

Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς

14

1204

Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς

7

1205

Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς

12

1206

Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς

6

1207

Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς

11

1208

Εμπορος γαιανθράκων , χρονδρικώς

8

1209

Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών)

7

1301

Εμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών, πώληση λιανική

20

1302

Εμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους

26

1303

Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.)

16

1304

Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική

12

1305

Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική

16

1306

Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο)

9

1307

Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο)

13

1401

Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

26

1402

Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

30

1403

Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για λογαριασμό τρίτων)

24

1404

Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως

34

1405

Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική

23

1406

Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική

33

1407

Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών

25

1408

Εμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κερακεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική

27

1410

Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς

16

1411

Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς

25

1415

Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο

13

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

15